Skip to main content

Abandoned cart recovery

Hvad er Abandoned cart recovery?

Abandoned Cart Recovery er en strategi, der bruges af webshops til at redde et salg, som ellers ville være gået tabt på grund af et af afbrudt køb.

Når en kunde tilføjer varer til deres indkøbskurv, men forlader siden uden at fuldføre købet, betragtes det som "abandonment cart" (tabt kurv).

For at forsøge at redde salget og få kunden til at fuldføre deres køb, så implementerer webshops ofte et 'Abandoned Cart Recovery' plugin.

Pluginnet opsamler kundedata og deres uafsluttede købsaktivitet, hvorefter det sender automatiske e-mails for at minde dem om de produkter, de har efterladt i deres indkøbskurv. Disse e-mails kan indeholde incitamenter såsom rabatkoder eller gratis fragt for at motivere kunderne til at fuldføre deres køb.

Husk at få samtykke inden du sender e-mails.

I Danmark er det ikke lovligt automatisk at sende e-mails ved "tabt kurv", hvis der ikke i forvejen er givet samtykke fra kunden.

Du kan læse mere om det her: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/faq/forbrugerombudsmanden/spam/er-det-lovligt-at-have-en-tabt-kurv-funktionalitet-hvor-der-sendes-mails-til-personer-som-afbryder-et-koeb/

Sådan opsætter du det med ePay

1. Installer plugin

Start med at installere det plugin du ønsker at bruge. Det kan f.eks. være WooCommerce Cart Abandonment Recovery. Aktiver det herefter.

2. Opsæt pluginnet

Gå til Plugins -> WooCommerce Cart Abandonment Recovery -> Settings -> Settings.

Aktiver Enable Tracking og vælg hvor mange minutter der skal gå før din kurv bliver anset som "tabt".

Under Exclude email sending For vælg alle undtagen Pending payment.

Setting i  WooCommerce Cart Abandonment Recovery

3. Ændre indstillinger i ePay pluginnet

Gå til WooCommerce -> Payments -> ePay Payment Solutions

Find herefter Status after cancel payment og ændre det til Pending payment.

Ordre hvor betaling bliver annulleret, vil nu få statussen "Pending payment", hvilket vil trigge en e-mail i Abandonment Cart Recovery-pluginnet.